10. Dark Party

2016-10-04 - 12:55
Sandro Dragoj na 10. Dark párty pořádané v podniku Darkvelvet na adrese Husitská 15 v Praze bude odhalovat nejnovější dokončené dílo "Hlas Daemonia".